FotoArt.-Nr.BeschreibungPreis

43808
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 10 Centimes 1887 KM 4. starke Rf. ss+20,00 €

43801
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 5 Centimes 1887 KM 3. vz20,00 €

44136
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 5 Centimes 1887 KM 3. kl.Rf. vz30,00 €

43807
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 10 Centimes 1888 KM 4. f.vz20,00 €

44519
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 10 Centimes 1888 KM 4. st-30,00 €

43802
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 5 Centimes 1888 aus 1887 überprägt KM 3. vz-st24,00 €

43803
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 5 Centimes 1888 aus 1887 überprägt KM 3. vz15,00 €

44520
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 5 Centimes 1888 Jahreszahl im Stempel geändert aus 1887 KM 3. vz+20,00 €

44521
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 5 Centimes 1888 Jahreszahl im Stempel geändert aus 1887 KM 3. ss-vz12,00 €

43806
Belgisch-Kongo Leopold II. 1865-1909 10 Centimes 1889 KM 4. min.Belag f.vz50,00 €
nächste Einträge >>