FotoArt.-Nr.BeschreibungPreis

34791
Württemberg KARL EUGEN 1744-1793 1 Kreuzer 1758 Ebner 125. etw. rauer Schrötling gutes ss18,00 €

33438
Württemberg FRIEDRICH II. 1797-1805 6 Kreuzer 1804 W W unter KREUZER AKS 23. ss-46,00 €

33439
Württemberg FRIEDRICH II. 1797-1805 6 Kreuzer 1805 W unter KREUZER AKS 23. ss80,00 €

35413
Württemberg FRIEDRICH I. 1806-1816 6 Kreuzer 1806 AKS 49. kl.Sf. ss38,00 €

33440
Württemberg FRIEDRICH I. 1806-1816 6 Kreuzer 1808 AKS 51. Jg. 9. kl.Sf. ss+25,00 €

35411
Württemberg FRIEDRICH I. 1806-1816 6 Kreuzer 1808 AKS 51. ss-12,00 €

33441
Württemberg FRIEDRICH I. 1806-1816 3 Kreuzer 1809 Variante KONIGL.WURT.SCHEIDEMUNZ. AKS 53. Jg. 8. kl.Sf. f.ss36,00 €

30039
Württemberg FRIEDRICH I. 1806-1816 Kronentaler 1810 I.L.W. Mit Gegenstempel Napoleon Thun 423. Dav. 943. AKS 33. Jg. 22. kl.Rf. ss-vz3.000,00 €

33538
Württemberg FRIEDRICH I. 1806-1816 1 Kreuzer 1812 Jg. 7. AKS 54. kl.Zainende m.Sf. s24,00 €

35422
Württemberg WILHELM I. 1816-1864 1 Kreuzer 1816 AKS 54. Jg. 7. ss20,00 €
nächste Einträge >>