Sachsen-Meiningen

FotoLosnummerBeschreibungMindestgebot

00459
Sachsen-Meiningen 60,00 €
Karl 1763-1782. 5 Kreuzer 1765 Nürnberg. Slg. Merseburger 3437, Götz 7280. f.st

00460
Sachsen-Meiningen 200,00 €
Bernhard Erich Freund 1803-1866. 6 Kreuzer 1808. AKS 168, Jaeger 404. Prachtexemplar!. EA

00461
Sachsen-Meiningen 60,00 €
Bernhard Erich Freund 1803-1866. Vereinstaler 1862. Kahnt 505, Davenport 838, AKS 184, Thun 379. ss