Reuss-ältere Linie zu Untergreiz

FotoLosnummerBeschreibungMindestgebot

00378
Reuss-ältere Linie zu Untergreiz 300,00 €
Heinrich II. 1668-1697. Silberdreier 1691 Walzenprägung. Schmidt u. Knab 355. sehr selten. vz-st

00379
Reuss-ältere Linie zu Untergreiz 200,00 €
Heinrich III. 1733-1768. 3 Pfennige 1752 Saalfeld. Schmidt u. Knab 369. kl.Stempelriss. vz-st