Lippe-Detmold

FotoLosnummerBeschreibungMindestgebot
 kein Foto00310
Lippe-Detmold 40,00 €
Paul Alexander Leopold 1820-1851. 6 Kreuzer 1833. AKS 47, Jaeger 40. f.st

00311
Lippe-Detmold 50,00 €
Paul Alexander Leopold 1820-1851. Lot von 2 Stücken: 1/2 Silbergroschen 1847 A und Silbergroschen 1847 A. AKS 8,7, Jaeger 12. vz und vz-st

00312
Lippe-Detmold 40,00 €
Paul Alexander Leopold 1820-1851. Pfennig 1851 A. AKS 20, Jaeger 9. st

00313
Lippe-Detmold 40,00 €
Paul Friedrich Emil Leopold 1851-1875. 2 1/2 Silbergroschen 1860 A. AKS 17, Jaeger 15. vz